Kullanıcı Deneyimi Odaklı Tasarım Metotları
Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Deneyim Tasarımı

Bu teorik araştırma çalışmasının ilk bölümünde müşteri ilişkileri ve yönetimine giriş yapılarak genel çerçevesi ve özellikleri üzerine araştırma yaptım. İkinci bölümde ise deneyim tasarımına bütünsel bir yaklaşımla başlayarak, kullanıcı ve müşteri tarafından tanımlamalarını yaptım ve birbirlerine göre olan farklılıklarını belirtmeye çalıştım. Araştırmanın son bölümünde ise elde ettiğim bu bilgileri, müşteri ilişkileri yönetimine göre karşılaştırmasını yapıp, benzerlik ve farklılıkları ile ilgili çıkarımlarda bulundum.

Proje Sunumu
HALİT ÖZTÜRK
HALİT ÖZTÜRK
Kullanıcı Deneyimi Odaklı Tasarım Metotları
Tasarım sürecine kullanıcı gözünden bakabilmeyi hedeflediğimiz “Kullanıcı Deneyimi Odaklı Tasarım Metotları” dersimizde tasarım psikolojisini tanımadan, fikir oluşturma ve geliştirmeye kadar uzanan tüm aşamaları detaylı bir şekilde deneyimliyoruz.