Kullanıcı Deneyimi Odaklı Tasarım Metotları
Görsel Tasarımın Evrimi ve Örnekler

Bu ders kapsamında görsel tasarım tarihini en başından ele alarak bugünkü grafik tasarım, görsel tasarım ve arayüz tasarımı ayrımına gelene kadar olan evrimleşme süreci üzerine araştırmalar yaparak özet bir sunum hazırladım. Başlangıç olarak Interaction Design Foundation'ın Görsel Tasarım kavramı hakkındaki açıklamasını inceleyerek projeme başladım. Sonrasında bir timeline oluşturarak sırasıyla milattan önce 17-15 bin yıllarına dayanan ilk mağara resimleri, M.Ö 9000-5000 yıllarına ait piktogramlar, ideogramlar ve logogramları, ilk alfabenin ortaya çıkışını, 1040'ta icat edilen il baskı makinesini, 1440'ta icat edilen ve bir çok şeyin akışını değiştiren Gutenberg Baskı makinesi ile modern tipografiyi, ilk logo tasarımları ve basılı reklamları, ilk fotoğrafı, 1837'de ortaya çıkan kromolitrografiyi, 1903'te kurulan Wiener Werkstätte'i, Bauhaus Sanat ve Tasarım Okulu ile akımının ortaya çıkışını, 1922'de Grafik Tasarım kavramının ortaya atılışını ve bu konuda yazılan ilk kitabı, son olarak da 1984'te başlayıp hala devam etmekte olan Dijital Çağı ele aldım. Böylelikle Görsel Tasarım tarihinin başlangıç noktasından başlayarak şimdiye kadar olan yolcuğunu aktarmayı hedefledim.Daha sonrasında bugünkü görsel tasarım trendleri ile temelleri ve prensiplerini açıklayarak, bu evrimin şu an bulunduğumuz aşamasını açıklamaya çalıştım. Son olarak ise bir çok kişide kafa karışıklığına sebep olan grafik tasarım, görsel tasarım ve arayüz tasarımı arasındaki farkları daha da belirgin bir şekilde ortaya koydum.

Proje Sunumu
ÖZGE ÖZDİLLER
ÖZGE ÖZDİLLER
Kullanıcı Deneyimi Odaklı Tasarım Metotları
Tasarım sürecine kullanıcı gözünden bakabilmeyi hedeflediğimiz “Kullanıcı Deneyimi Odaklı Tasarım Metotları” dersimizde tasarım psikolojisini tanımadan, fikir oluşturma ve geliştirmeye kadar uzanan tüm aşamaları detaylı bir şekilde deneyimliyoruz.