Kullanıcı Deneyimi Odaklı Araştırma Metotları
Hizmet Destek Sistemi (Salgın vb)

Bu ders kapsamında salgın ve benzeri şartlarda bakıma ihtiyaç duyan kişiler için var olabilecek potansiyel bir hizmet destek servisi sisteminin iş modelini analiz edip, teorik olarak bir çıktısına ulaşmaya çalıştım. Analizin ilk aşamasında bu hizmetin sağlayacağı değerlerin ne olması gerektiği ile ilgili çalışma yaptım ve bu değerleri hangi araştırma yöntemleriyle tespit edebileceğimi, ortaya çıkan değerleri seçme aşamasında hangi yöntemlerden faydalanabileceğimi ve bunların doğru seçimler olduğundan emin olmak için hangi araştırma yöntemlerinden yararlanabileceğim ile ilgili çalışmalarda bulundum.

Değerlerin tespitini yaptıktan sonra aynı süreci bu değerlere bağlı kalarak; varsayımlar, problem tanımları ve hipotezler için kullandım. Tüm bu sürecin sonrasında ise ürün özellikleri ve çeşitli fonksiyonlarına dair önceki araştırma çıktılarına bağlı kalarak çözüm önerilerimi sundum.

Proje Sunumu
HALİT ÖZTÜRK
Kullanıcı Deneyimi Odaklı Araştırma Metotları
Tasarım sürecine kullanıcı gözünden bakabilmeyi hedeflediğimiz “Kullanıcı Deneyimi Odaklı Tasarım Metotları” dersimizde tasarım psikolojisini tanımadan, fikir oluşturma ve geliştirmeye kadar uzanan tüm aşamaları detaylı bir şekilde deneyimliyoruz.