Kullanıcı Deneyimi Odaklı Araştırma Metotları
Fitness Uygulaması Karşılaştırması

Birer fitness uygulaması olan Sweat uygulaması ile 30 Day Fitness uygulamasını inceleyerek, uygulamanın kullanıcıya sağladığı featurelardan yola çıkarak aslında kullanıcıya sağlamak istedikleri değerleri ortaya çıkarmayı hedefledim. Bunun için öncelikle sağladıkları featureların ortaya çıkmasını sağlayan hipotezleri ve bu hipotezlerin ortaya atılmasında rol oynayan problem statementleri ve assumptionları belirleyerek başladım. Sonrasında bu assumptionları yazarken aslında kullanıcıya hangi değerleri sağlamak istemiş olabilecekleri üzerine yoğunlaştım ve iki uygulamanın bu noktalarda adım adım karşılaştırmasını yaptım.

En son olarak da her iki uygulama için de bu değerleri hangi hedef kitleler için sağlamak istemiş olabileceklerini belirleyerek kullanıcıların fitness alanında nelere ihtiyaçları olduğunu ve neler istediklerini/hedeflediklerini analiz ettim. En son olarak da aslında stakeholderların bu uygulama fikirlerini hayata geçirmeden önce belirlemiş oldukları design goallerini doğru bir şekilde ortaya koymaya çalıştım. Temel olarak, bir design goalden featurelara gitmek yerine, tersine şekilde hali hazırda var olan ve dünyada en çok kullanılan 10 fitness uygulamasından 2si olan Sweat ve 30 Day Fitness uygulamalarının featurelarını inceleyerek stakeholderların amaçlamış olabilieceği design goale ulaşmaya çalıştım.

Proje Sunumu
ÖZGE ÖZDİLLER
Kullanıcı Deneyimi Odaklı Araştırma Metotları
Tasarım sürecine kullanıcı gözünden bakabilmeyi hedeflediğimiz “Kullanıcı Deneyimi Odaklı Tasarım Metotları” dersimizde tasarım psikolojisini tanımadan, fikir oluşturma ve geliştirmeye kadar uzanan tüm aşamaları detaylı bir şekilde deneyimliyoruz.