Kullanıcı Deneyimi Araştırmaları
İdeal Okul Sitesi Araştırması

Bu projede "Bir yüksek lisans programı web sitesinde hangi özellikler ve bilgiler olmalıdır?" sorusuna cevap bulmak için geniş kapsamlı bir kullanıcı araştırması yaptık. Bu süreçte öncelikle doğru kitleyi bulmak için bir Screener hazırladık ve bu dökümanda özellike online yüksek lisans araştırması yapan kişileri hedef aldık. Sonrasında bir Field Guide belirledik ve bu dökümanda ise konuyla ilgili varsayımlarımızı ve hipotezlerimizi belirledik, çünkü soracağımız soruları bu varsayımlardan arındırmamız çok önemliydi. Daha sonrasında asıl sorularımızı belirledik ve bu soruları konu başlıkları altında toparladık.

Bu konu başlıkları Hedef, Araştırma Amaçları, Süre ve İhtiyaçlar/Öncelikler oldu. Ardından toplam 8 kişiyle görüştük ve cevaplarını not aldık. Her bir kişinin cevaplarını daha kolay analiz etmek için cevaplardaki önemli bulduğumuz söylemleri kategoriler altında kodladık. (Örneğin, çoğunlukla google search kullandığını söyleyen kullanıcıların bu söylemini "Araştırma Esnasında Kullanılan Araçlar" kategorisi altına koyduk.) Sonra bu kategorileri görselleştirmek için Affinity Diagram metodunu kullandık. Cevaplardaki eğilimi daha yakından gözlemleyince, büyük bir çoğunluğun, program web sayfalarının değişik tipteki öğrenci gruplarına göre yeniden tasarlanması gerektiğini söylediğini gördük. Bu doğrultuda, çok basit seviyede bir site navigasyon haritası çıkardık.

Proje Sunumu
GİZEM TEKŞAHİN
GİZEM TEKŞAHİN
CAN ARSOY
CAN ARSOY
Kullanıcı Deneyimi Araştırmaları
“UX, Kullanılabilirlik ve Kullanıcı Odaklı Tasarım”ın temellerini bu dersimizde atıyoruz. UX’in tarihini, önemini, tasarımdaki ve iş dünyasındaki yerini, anlam, teknik ve yöntemlerini, güncel UX trendlerini de ele alarak inceliyoruz.