Kullanıcı Deneyimi Araştırmaları
Ebeveynlerin Bakıcı Bulma Süreci

Araştırma konumuz ile ilgili kullanıcı görüşmelerine başlamadan önce, field guide’ımızı oluşturarak sürece hazırlık yaptık. Field guide kapsamında ilk olarak araştırma konumuz ile ilgili belirlediğimiz ana sorumuzu ve bu soru üzerinden düşündüğümüz varsayım ve hipotezlerimizi dışa vurumunu yaptık.Kullanıcı görüşmelerimize katılacak olan katılımcıları belirlemek için recruitment stratejimizi belirlemeye başladık ve bu kapsamda, tipik ve atipik olmak üzere hedef kullanıcılarımızı, bu kullanıcıları nerelerden edinebileceğimizi, kaç kişi olacağını ve katılımcıların bize ayırdıkları zamana karşılık onlara teşekkürümüzü ifade edebileceğimiz çeşitli fikirleri belirledik.

Aynı zamanda görüşme ortamında sonradan detaylı incelemek adına ne şekilde kayıt ve not alınacağı ile ilgili kararları da belirledik.Recruitment stratejimizi belirledikten sonra, hedef kullanıcılarımız arasından görüşmeye katılacak katılımcıları belirlemek için screening sorularımızı ve kabul/red kriterlerini belirledik. Son olarak ise belirlediğimiz 6 farklı tema başlığı altında araştırma sorularımızı, promptlarımızı belirledik.Field guide’ımızı tamamladıktan sonra kriterlere uygun 10 katılımcı ile kullanıcı görüşmelerini gerçekleştirdik. Yaptığımız kullanıcı görüşmeleri sonrasında, katılımcıların ortak olmazsa olmaz noktalarına, acı noktalarına ulaştık. Bu bilgiler dahilinde araştırma sonuçlarımızı yansıtan iki farklı personaya ve bu personaların journey maplerini oluşturduk.

Proje Sunumu
HALİT ÖZTÜRK
HALİT ÖZTÜRK
Kullanıcı Deneyimi Araştırmaları
“UX, Kullanılabilirlik ve Kullanıcı Odaklı Tasarım”ın temellerini bu dersimizde atıyoruz. UX’in tarihini, önemini, tasarımdaki ve iş dünyasındaki yerini, anlam, teknik ve yöntemlerini, güncel UX trendlerini de ele alarak inceliyoruz.