Disiplinlerarası Kullanıcı Deneyimi Stüdyosu
Çalışan Deneyimi Asistanı Tasarım Projesi

Çalışan asistanımız BotWiser için çalışmamıza başlarken ilk olarak çalışan deneyimi kapsamında ele alınabilecek konu başlıkları üzerine okumalar gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz okumalar üzerine kendi çalışma deneyimlerimiz üzerinden bazı varsayımlarda bulunarak başladık. Araştırma öncesi bu çalışmalarımızın peşi sıra çalışan görüşmeleri gerçekleştirerek odaklanacağımız ana konu başlıklarını çıkardık. Yeni işe başlayan çalışanın adaptasyon süreci uzun zamanlar alabiliyor ve şirket içerisindeki süreçler adaptasyon sürecini hızlandıran bir fırsat sunmuyordu. Bu sebeple proje kapsamında yeni işe başlayan çalışanlar için oryantasyon sürecini kolaylaştıran bir asistan tasarlamayı hedefledik. Oluşturulacak asistan her zaman çalışanın kolayca erişebileceği ve ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde çözüm sunabilecek bir araç olmalıydı.

Netnografi çalışmaları yaparak ve gerçekleştirdiğimiz çalışan görüşmelerinden faydalanarak asistanımızın sunacağı içerikleri belirleyerek diyalog akışlarını çıkardık. Ardından, bu senaryoları dijital bir araç yardımıyla test ettik. Geliştirilen bu aracın şirket içerisinde kullanılan çevrimiçi haberleşme aracına (Teams, Slack vb.) entegrasyonuyla her an, her yerde çalışanın ulaşabileceği bir araç olmasını planladık. Bu sayede oryantasyon, ofis bölümleri, mentor, kulüpler, eğitimler, yan haklar, servis bilgileri ve uzaktan çalışma gibi konularda çalışanın desteğe ihtiyaç duyduğunda BotWiser'ın hızlı bir şekilde yardımcı olup oryantasyon süreçlerini daha hızlı ve daha verimli hale dönüştürmesini hedefledik.

Proje Sunumu
AZİZ GÜRKAN TAN
AZİZ GÜRKAN TAN
BENGİSU ULUSU
BENGİSU ULUSU
ÖZLEM ÖZTÜRK
ÖZLEM ÖZTÜRK
Disiplinlerarası Kullanıcı Deneyimi Stüdyosu
Teknoloji, iş ve tasarıma dair trendleri hem takip edebilmeniz hem de aksiyona dönüştürebilmeniz için gereken adımları, IoT kavramının temellerini ve ürün tasarımı çalışmalarına yönelik ihtiyacınız olan her bilgiyi “Disiplinlerarası Kullanıcı Deneyimi Stüdyosu” dersimizde keşfediyoruz.